13th IDTA Cup Asia Open Dance Championships 2019

30 June 2019Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
41B. U9 Solo Jive Champion Group - Semi Recalled 7 Couples to 58A
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F Mark
151 Hilton Wu Yun Hang 0 1 1 0 1 1 4
152 Annabelle Mui Yan Yan 1 1 1 1 1 1 6
156 Quinci Leung Hei Kiu 0 0 1 1 0 1 3
157 Wong Hei Ting 1 1 1 1 1 1 6
162 張凱盈 1 1 1 0 1 0 4
164 覃子恩 1 0 1 1 0 1 4
269 Chloe Fan 0 0 0 0 0 0 0
272 Yuen Cheuk Lam 0 0 0 0 0 0 0
277 Chan Chin Ni Jenny 1 0 0 0 0 0 1
347 Tan Trixie 0 0 1 0 0 1 2
348 Lim Yee Xian 1 1 0 1 1 1 5
349 Law Zhen Hui 0 0 1 1 1 0 3
350 Jessica Chua 1 1 0 1 1 1 5
351 Heng Jia Xin 0 1 0 1 1 0 3
352 Cha Nien Chen 1 0 0 0 0 0 1
353 Tan Xue Han 0 1 0 0 0 0 1
Adjudicators
A. 朱茜 - China B. 林劍華 - Grade AAv C. 姚秀梅 - Grade AAv D. 郭少霞 - Grade C
E. 張寶華 F. 麥嘉樂