13th IDTA Cup Asia Open Dance Championships 2019

30 June 2019Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
26. U9 Solo Cha Cha Champion Group - Semi Recalled 7 Couples to 32A
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Mark
151 Hilton Wu Yun Hang 0 1 1 0 1 0 1 4
152 Annabelle Mui Yan Yan 0 0 1 1 1 1 1 5
156 Quinci Leung Hei Kiu 0 0 1 0 1 1 0 3
157 Wong Hei Ting 0 0 1 1 0 1 1 4
162 張凱盈 1 1 1 1 0 1 1 6
164 覃子恩 1 1 1 1 1 0 1 6
165 胡博迪 0 0 1 0 0 0 1 2
208 張紫棋 1 1 0 1 0 0 1 4
209 蔡曉晴 0 0 0 0 0 0 1 1
222 Lai Ying Man 1 1 0 0 1 1 0 4
225 張欣陶 0 0 0 1 0 0 0 1
269 Chloe Fan 0 1 0 1 1 0 0 3
272 Yuen Cheuk Lam 0 1 0 1 1 1 1 5
277 Chan Chin Ni Jenny 0 0 1 1 0 0 0 2
347 Tan Trixie 1 1 0 1 1 0 1 5
348 Lim Yee Xian 1 1 1 0 1 1 1 6
349 Law Zhen Hui 1 1 1 1 1 1 1 7
350 Jessica Chua 1 0 1 0 1 1 0 4
351 Heng Jia Xin 1 0 0 0 1 1 0 3
352 Cha Nien Chen 1 1 0 1 0 1 0 4
353 Tan Xue Han 1 0 1 0 0 1 0 3
354 Chevaani A/P Kartik 1 1 0 0 0 0 0 2
Adjudicators
A. Miss Sumiko Lim - Malaysia B. 朱茜 - China C. 林劍華 - Grade AAv D. 姚秀梅 - Grade AAv
E. 郭少霞 - Grade C F. 張寶華 G. 麥嘉樂