13th IDTA Cup Asia Open Dance Championships 2019

30 June 2019Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
24. U10 Solo Jive Champion Group - Semi Recalled 6 Couples to 45A
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F Mark
137 Liew Wan Yee 1 1 1 1 1 1 6
170 林莉珈 1 1 1 1 0 1 5
176 萬春酉 1 1 1 1 1 1 6
177 萬春良 1 1 1 1 1 1 6
193 劉栩喬 0 0 0 1 0 0 1
227 楊可欣 0 0 0 0 1 0 1
249 Kylie Liu 0 1 0 0 0 0 1
279 Yeung Chun Fan Oscar 1 1 1 0 1 1 5
280 Cheng Hau Yee 1 1 1 1 1 1 6
281 Chan Chung Sze 1 0 1 1 1 1 5
317 蘇芯瑤 1 1 1 1 1 1 6
318 蘇菲 0 1 0 1 0 1 3
321 吳晞彤 1 1 1 1 1 1 6
351 Heng Jia Xin 1 1 1 1 1 0 5
352 Cha Nien Chen 1 0 1 1 0 1 4
353 Tan Xue Han 0 0 0 0 1 0 1
355 Yap Jia Hui 0 0 0 0 0 0 0
356 Teonh Kaiyi 0 0 0 0 0 0 0
357 Ng Xin Huey 1 1 1 0 1 1 5
Adjudicators
A. Mr. Howard Loke - Malaysia B. Mr. Nattapat Runglaksa - Thailand C. 李偉倫 D. 廖雅萍 - Grade ABv
E. 梁愛玲 - Grade C F. 丁曄